»SEWERYN« usługi podnośnikiem koszowym • kompleksowe prace budowlane • remonty i renowacje budynków i mieszkań • docieplanie budynków • usługi dekarskie

Referencje

Agencja Mienia Wojskowego przy ul. Westerplatte 64 w Słupsku
 
[...] Prace polegały na wykonaniu docieplenia w systemie Atlas zewnętrznych ścian trzech budynków mieszkalnych łącznie z wymianą obróbek blacharskich, wymianą stolarki drzwiowej, stolarki okiennej w piwnicach. Prace na budowie prowadzone były w sposób profesjonalny, solidnie, terminowo przez wykwalifikowaną kadrę pracowników. Firma posiada własne zaplecze magazynowo-sprzętowe. Wszystkie prace wykonywane były zgodnie z opracowanym projektem technicznym i sztuką budowlaną.

Państwowa Straż Pożarna przy ul. Młyńkiej w Słupsku
 
[...] Prace polegały na wykonaniu docieplenia w systemie lekko-mokrym zewnętrznych ścian tr budynków łącznie z wymianą obróbek blacharskich, ułożeniem płytek klinkierowych na cokołach. Prace na budowie prowadzone były w sposób profesjonalny, solidnie, terminowo, przez wykwalifikowaną kadrę pracowników. Firma posiada własne zaplecze magazynowo-sprzętowe. Wszystkie prace wykonywane były zgodnie z opracowanym projektem technicznym i sztuką budowlaną.

Skład budowlany "FIMAL - PSB"
 
[...] Pan Ireneusz Seweryn jest wieloletnim kontrahentem "FIMAL - PSB" - udziałowca i akcjonariusza grupy Polskie Składy Budowlane, największej sieci handlowej branży budowlanej w Polsce. Owocem długoletniej współpracy między naszymi firmami jest wzajemne zaufanie, doświadczenie i stały dostęp do materiałów budowlanych renomowanych producentów. Na szczególne podkreślenie zasługuje rzetelność i terminowość firmy w regulowaniu zobowiązań oraz uczciwość we wzajemnych relacjach. Usługowy Zakład Dekarski Pana Ireneusza Seweryna to w naszej opinii firma poważna, solidna i godna zaufania.

PGM Słupsk Oddział Nr 2
 
[...] Prace wykonywane były w roku 2003 na kwotę 180000 zł (słownie: sto osiemdziesiąt tysięcy złoty 00/100) zgodnie z wymogami przepisów prawa budowlanego w przewidywanym terminie i w sposób nie budzący zastrzeżeń. Wykonawca posiada wykwalifikowaną kadrę pracowników w wyżej wymienionej branży. Wykonawca jednocześnie posiada dobrze rozbudowane zaplecze sprzętowe. Wszystkie prace wykonywane były rzetelnie i terminowo. Przestrzegano warunków BHP i prawa budowlanego. PGM Oddział Nr 2 uważa, że firma godna jest polecenia.

PGM Słupsk Oddział Nr 2
 
[...] Usługowy Zakład Dekarsko Blacharski w Słupsku Ireneusz Seweryn był wykonawcą robót ogólnobudowlanych budynku mieszkalno-socjalnego przy ul. Lelewela 24. [...] Prace wykonywane były w roku 2003-2004 na kwotę 160000 zł (słownie: sto sześćdziesiąt tysięcy złoty 00/100) zgodnie z wymogami przepisów prawa budowlanego w przewidywanym terminie i w sposób nie budzący zastrzeżeń. Wykonawca posiada wykwalifikowaną kadrę pracowników w wyżej wymienionej branży. Wykonawca jednocześnie posiada dobrze rozbudowane zaplecze sprzętowe. [...]

PGM Słupsk Oddział Nr 2 PGM Oddział Nr 2
 
informuje, że Usługowy Zakład Dekarsko Blacharski w Słupsku Ireneusz Seweryn był wykonawcą robót ogólnobudowlanych w scalonych lokalach mieszkalnych adaptowanych na Domy Dziecka przy ul. Jagiełły 1/3 oraz Starzyńskiego 8/1 o powierzchni mieszkalnej 150 m² i 120 m². [...] Prace wykonywane były w roku 2004-2005 na kwotę 150000 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złoty 00/100) zgodnie z wymogami przepisów prawa budowlanego w przewidywanym terminie i w sposób nie budzący zastrzeżeń. [...]